NORGES DILEMMA: hvorfor det var bra at Breivik vant i retten

Screen Shot 2016-04-22 at 01.08.56

EN NORDISK SUPERMODELL

I forbindelse med overtakelsen av et norsk militærskip i 1942, fremførte President Roosevelt det som siden har blitt referert til som  «Se til Norge» – talen. Talen skulle vise seg å bli en viktig inspirasjonskilde for motstandsbevegelser over hele Europa, ettersom Roosevelt inviterte dem til å la seg inspirere av nordmennenes innsats mot nazistenes okkupasjon. Han avsluttet med ordene ”om det er noen som tviler på demokratiets vilje til seier, la dem se til Norge”.

La oss spole raskt frem til februar 2013. The Economist trykker en artikkel med tittelen «The Next Supermodel» hvor Skandinavia fremstilles som foregangsland når det gjelder reformer i offentlig forvaltning; ”en modell for hvordan man effektiviserer statlig styring”.Da jeg (en italiener med 21 år bak meg i Norge) leste artikkelen, følte jeg meg unektelig stolt over at mine barn skal få vokse opp i et demokrati hvis verdier betraktes som forbilledlige, selv blant større og mektigere nasjoner.

NORDENS GAPESTOKK

Men etter at Anders Behring Breivik nylig vant sitt søksmål mot den norske stat er kontrasten stor til hvordan verden ser på Norge i dag. Mine norske venner i utlandet sier de føler seg latterliggjort når de leser lokale avisers omtale av utfallet i saken. Norges myke håndtering av Breivik og hans lovbrudd er blitt møtt med undring av en hel verden, først og fremst fordi Breiviks dom oppfattes som for mild – han fikk ”bare” 21 år for å ha skutt 77 mennesker – men også fordi han vant denne siste runden.

Imidlertid er det nettopp Norges omtalte og beundrede demokratiske fundament som gjør det mulig for Breivik å utfordre den norske stat og å vinne. Medhold var faktisk det eneste mulige utfallet. Årsakene til det er mye mer enn ”bare” et demokratisk styresett.

FEMININE VERDIER

Den nederlandske psykologen og kultureksperten Geert Hofstede har kartlagt 50 land og deler dem inn i seks ulike kulturelle kategorier. En av disse kategoriene er den maskuline versus feminine dimensjon. Feminine verdier innbefatter å ta vare på de svake i samfunnet, dyrke likhet fremfor ulikhet, fremme kompromiss fremfor konflikt, sørge for balanse mellom arbeid og fritid og utvise en myk hånd når innbyggerne disiplineres og irettesettes, både i skolevesenet og i arbeidslivet.

Når man ser på norsk velferdssystem og skattepolitikk som jo ivaretar de svakere og mindre velbeslåtte medlemmene av samfunnet, kommer det vel ikke som en overraskelse at Norge er solid plassert mot den ytterste feminine aksen med en poengsum på lave 8, mens land som USA og Japan er plassert på stikk motsatt side med en skår på henholdsvis 62 og 95.

Vektleggingen av feminine verdier ser vi også i Norges rettssystem, med sin humane rehabilitering av kriminelle, heller enn en maskulin tilnærming med harde straffer og gjengjeldelse. Se bare på den mye omtalte ”three strikes”-lovgivningen som rammer serieforbrytere i USA, for ikke å glemme enkelte nasjoners praktisering av dødsstraff. Da den pensjonerte fangevokteren i Attica-fengselet i New York, James Conway, nylig besøkte et norsk fengsel, skal han ha blitt sjokkert over de komfortable soningsforholdene. Selv BBC publiserte en artikkel sist uke hvor det stilles spørsmålstegn ved graden av komfort i norske fengsler.

GUD OG KONGEN OPPFØRER SEG SOM SKIKKELIGE NORDMENN

 

En annen av Hofstedes kulturelle dimensjoner, som også forklarer behandlingen av Breivik, er avstand til makt. Den sier noe om i hvilken grad medlemmer av organisasjoner og institusjoner aksepterer og forventer at makt er ulikt distribuert. Her skårer også Norge lavt, i likhet med de andre skandinaviske land. Om du ønsker å oppleve at alle er like innenfor loven, så finner du ingen bedre eksempler i verden enn land som Norge, Sverige og Island. Nettopp dette ble så berømt illustrert på et foto fra 1973 hvor Norges konge tok trikken under OPEC-krisen til støtte for sine undersåtter som ble bedt om å la bilene stå og benytte kollektivtransport i stedet. La oss heller ikke glemme hvordan svenske journalister lurte den islandske presidenten i en intervjufelle for å avsløre hans finansielle forbindelser under den seneste Panama Papers- skandalen. Ingen er hevet over loven, og alle behandles likt i jusens verden.

Den norske satiremakeren Odd Børretsen tok denne sansen for likhet på kornet da han skrev sin satiriske tekst ”Hvordan forstå og bruke en nordmann”. ”En nordmanns forhold til Gud er omtrent som hans forhold til Kongen: Han synes Gud – og Kongen – er greit nok, forutsett at han oppfører seg som en skikkelig nordmann og ikke tror at han er noe spesielt!”

Likhet og solidaritet, sammen med omsorg og rehabilitering av mennesker uansett hvem de måtte være, er idealer det nordiske supermodellsamfunnet er sementert på.

STATENS DILEMMA

Og her ligger også dilemmaet i den norske stat versus Anders Behring Breivik. Skal man være 100% tro mot sine verdier, eller skal man gjøre unntak når de ikke tilfredsstiller folks krav til rettferdighet? Verdier uten konkret etterlevelse er ikke mer enn tomme ord, og handlinger som motarbeider ens grunnverdier fører til erosjon av fundamentet som samfunnet bygger på. Norge har heldigvis ingen utpreget maskulin kultur. Likebehandling og likhet for loven gjør derfor at nordmenn ikke har noe annet valg enn å la rettssystemet se på gjeldende fakta og gi Breivik medhold.

Problemet er bare at de kriminelle handlingene som Breivik begikk er så graverende at selv fredselskende, likeverdige og kompromissorienterte nordmenn finner det hardt å svelge at en mann soner under relativt komfortable forhold mens livet til 77 familier har blitt ødelagt for alltid, og en nasjons sjel har blitt merket for hvem vet hvor lenge.

Men hadde det norske rettssystemet ikke gitt Breivik medhold, og i stedet behandlet ham forskjellig fra andre fanger, så hadde Norge utvist dobbeltmoral. Og da hadde ikke verden bare sett på Norge som et merket demokrati, men som en hyklerisk nasjon.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

*